Lilla Filmfestivalen: OUTGROW THE SYSTEM

”Förändra systemet, inte klimatet” är ett vanligt slagord, men vad betyder det egentligen? Går det att ändra på den nyliberala ekonomi som är allmänt
förhärskande idag? Filmen tar oss med till forskare och nätverk i olika länder med olika förutsättningar. Filmskaparna hoppas att sociala rörelser över hela världen kan hitta positiva visioner att samlas kring.
En av filmens regissörer, Cecilia Paulsson, medverkar vid visningen.
Cecilia Paulsson och Anders Nilsson, Sverige 2023, 58 minuter

Föreställningar

1 augusti, 2024
18:30
Biljetter
125,00