Du visar för närvarande film 3: Peterloo – UTGÅR!

film 3: Peterloo – UTGÅR!

Tyvärr har den svenske distributören mycket sent meddelat att vi, tvärtemot vad som tidigare utlovats, inte får möjlighet att visa Peterloo.

Någon ersättningsfilm är inte aktuell. Redan köpta biljetter återlöses i kassan under festivalen.