You are currently viewing Lilla Filmfestivalen: Brevfilmen

Lilla Filmfestivalen: Brevfilmen

Stefan Jarl och den danske regissören Carsten Brandt har brevväxlat i många år. Nu bestämmer de sig för att inleda en filmbrevväxling. Det hela avbryts när Carsten drabbas av cancer, men Stefan
fortsätter att skicka sina korta filmbrev till Carsten. Nu har Stefans obesvarade brev satts ihop till en långfilm om människans förhållande till naturen och samhället och den slående ömhet till allt levande som präglat Stefan Jarls filmskapande.

Stefan Jarl, Sverige 2021. 80 min

Föreställningar

8 augusti, 2021
10:00
Biljetter
120,00